FöRELÄSNINGAR

Linda föreläser passionerat om konsten att skapa en attraktiv företagskultur - och ett attraktivt varumärke. Hon är uppdaterad med senaste forskningen och har sin djupaste respekt för de ämnen hon talar om.

Arbeta tillsammans - inte bara samtidigt

  • Undersökningar och forskning visar tydligt att företag med en stark värdegrund är de som är mest framgångsrika och attraktiva. Deras kultur är roligare att jobba i och fungerar som magneter på arbetsmarknaden idag - de lockar till sig både lojala kollegor, samarbetspartners och långsiktiga kunder. 
  • I denna föreläsning ger Linda Hammarstrand konkreta och värdefulla exempel på hur organisationer kan börja, och även fortsätta, sin resa. Föreläsningen ger er insikt om nyttan med en engagerad företagskultur och  på vilket sätt den blir ert viktigaste verktyg för att nå dit ni önskar.  Hon hjälper er också med att koppla värdegrunden till resultatet på ett slående sätt. När allt är slut är salen fylld med en underbar enerig och känslan av att ni vill gå tillbaka till arbetsplatsen och börja arbeta tillsammans - inte bara samtidigt!

Konsten att skapa och driva en attraktiv företags kultur

  • Vem har inte varit på ett möte där det pratas om vinnande företagskulturer, och hur man ska komma in varje dag med inspiration, tacksamhet och arbetsglädje? Men hur får man det att funka? 
  • Linda kombinerar sin erfarenhet med den senaste forskningen på ett mycket underhållande sätt och delar kunskapen om  hur motivation föds som skapar en genuin arbetsglädje. 

 VEM ÄR DU OCH VEM ÄR DE ANDRA?

  • Har du någonsin känt att du inte får säga din åsikt på ett möte  eller att någon på ett möte raddar upp för många decimaler?  Eller är det du som maler på under mötet eller alltid vill stå i centrum? Eller är du alla?
  • Detta är en del av DISC-teorin, även kallad de fyra färgerna. Alla är lite av alla färger men vi har alla ett grundbeteende. I denna underhållande föreläsning visar Linda upp de olika färgprofilerna och gör det lätt att identifiera kollegor, vänner, familj eller partner i någon av färgerna.
  • Linda berättar på ett mycket humoristiskt sätt om de olika personlighetstyperna och bidrar till förståelsen för hur vi kompletterar varandra - olikheternas rikedom. Kunskapen om färgerna gör det lättare att hitta rätt arbetsuppgifter, den stärker vår förståelse om hur vi upplevs och den underlättar vår kommunikation med både kunder och koegor.